Project Description

ProPoint har fått i oppdrag å sette sammen en 3D-modell over Bjerke travbane.

3D-modellen inneholder:

  • eksisterende situasjon fra droneflyving