Project Description

Enebakk kommune bygger ny brannstasjon i Ytre Enebakk for utleie til Follo Brannvesen.
Den nye brannstasjon skal bygges på samme tomten som kommunens avløpsrenseanlegg ligger i dag. Del av eksisterende bygg mot øst rives og ny brannstasjon plasseres i tilknytning til dette.
• Pelefundamentert og frittbærende dekke i 1.et.
• Bæresystem av brannbeskyttede stålkonstruksjoner.
• Stålfagverk over vognhall.
• Mesanindel av stål i vognhall med hulldekker.
• Dekke mellom 1. og 2. et. av hulldekker.
• Tak av selvbærende takplater.
• Utvendig fasade i tre.
• VA-arbeider. Utvendige vann- og avløpsgrøfter med ledninger og kummer.
• Inkjørsel fra Osloveien med tilhørende parkeringsplass.
• Komplette kabelgrøfter