Project Description

Det skal bygges ett nytt badeanlegg i forbindelse med Frognhallen i Drøbak. HAB Construction har fått oppdraget med å klargjøre byggegropen. Arbeidene i denne entreprisen omfatter masseuttak av sprengte masser, sprengningsarbeider, rivearbeider, saneringsarbeider, sikringsarbeider samt pele – og spuntarbeider.
ProPoint Survey bistår HAB Construction med stikning og mengdedokumentasjon på dette prosjektet.
Tidsrom: 1.4.2016 – 30.6.2016
Kontraktssum: kr. 3.1 mill. eks. mva.