Project Description

Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) skal bygges som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km.
Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga.
Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika – Wøyen er beregnet til ca 4 mrd (2016 – kroner)
Prosjektet, som inkluderer ferdigstillelse av Sandvika ring og ombygging av gamle E16, er anslått å stå ferdig i 2020