Project Description

På E18 Knapstad – Retvet har ProPoint hatt 1-3 stikningsingeniører på fulltid.

Prosjektet er på 840 millioner og er utført av NCC.
Her er det bygget 6 km motorvei med to avkjørsler, 5 bruer, to viltoverganger og en kulvert.
Vegen ble åpnet 25/11 – 2016

 

Se film på ferdig prosjekt her.