Project Description

Prosjektet omfatter 23km ny 4 felts E18 med fartsgrense 110 km/t + 14km fylkesvei.
Prosjektets hovedmengder inkluderer:
• ca. 7,5 millioner fm3 fjell i dagen,
• ca. 1.000.000 fm3 løsmasse i dagen,
• ca. 400.000 fm3 fjell i tunnel,
• ca. 100.000 m2 VF-sikring av tunnel,
• 30 bruer,
• 2 planskilte kryss,
• 4 (doble) tunneler,
• 9 kulverter og driftsunderganger, og
• 300.000 tonn asfalt.
Byggherre: Nye Veier
Byggetid: 01.01.2017-19.10.2019
Kontraktsform: Totalentreprise
Kontraktssum: ca. 3 200 MNOK

 

Se video fra Nye Veier her: