Project Description

Fellesprosjektet E6-Dovrebane FP1 Langset-Brøhaug. Del 2

Hæhre Entreprenør AS ble tildelt jobben på FP1 etter at østeriske Alpine Bau gikk konkurs sommeren 2013. Parsellen består av 6,3 km ny E6 herav 630 meter tunnel, 5,2 km dobbeltsporet jernbane, 6,6 km lokalveier samt 8,2 km gang- og sykkelstier.
Prosjektet startet i desember 2013 og ferdigstilles høsten 2016.
Kontraktssummen er 1,3 milliarder.

ProPoint utfører alle beregninger for VA-grøfter. Totalt ligger 37,4 km rør i over 19 km grøft.
Med 19 forskjellige rørtyper i 26 typer av grøft er dette ett svært avansert jobb. Entreprenør Hæhre er meget imponert over ProPoints resultater.
Se eksempel på plantegning over grøftene.