Project Description

Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski.

ProPoint utfører arbeider for Baneservice AS med Jernbaneverket som byggherre.