Project Description

Droneflyging over Franzefoss gjennvinningsstasjon i Sandvika.
Leveransen bestod i 3D-modell, flygfoto og kotelinjer.