Project Description

Kunde: HAB Construction
Byggherre: Statens vegvesen

Strekningen på fylkesveg 32, mellom krysset med Gimlevegen og krysset med Augestadvegen, skal oppgraderes slik at den nye løsningen løser kapasitetsproblemene på strekningen.

Les mer på Statens vegvesens hjemmeside: https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv32gimaug

Her kan du se en animasjon over hele prosjektet: https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv32gimaug/3Danimasjoner