Project Description

Ullensaker kommune har vedtatt å bygge nytt vannbehandlingsanlegg med Hurdalssjøen som vannkilde. Anlegget er lokalisert i Eidsvoll kommune, på østsiden av Hurdalssjøen. Det nye anlegget dimensjoneres for vannforsyning av ca 80 000 personer.

Jobben utføres for HAB Construction AS som bygger for HR Prosjekt og Ullensaker kommune.
Tidsrom: 01.11.2015 – 01.09.2017
Kotraktssum: kr. 115,3 ekskl. mva

Prosjektet omfatter grunnarbeider for 4 byggegroper, bla. ca 20 000 m3 med sprengning. VA-arbeidene omfatter ca 800 m utvendige vann- og avløpsgrøfter med ledninger og kummer mellom byggene, til/fra Hurdalssjøen og til tomtegrense ved atkomstveien. I tillegg inngår et overløpssystem som også ligger under byggene. Veiarbeidet omfatter ca 900 m interne veier. I tillegg ca 1800 m2 utvendig plass. Hovedkonstruksjonene i alle anleggsdeler oppføres i plassbygde betongkonstruksjoner. Totalt skal det støpes 4700 m3 med betong.