Project Description

Klargjøring av tomt.

Etablering av fundamenter.

Etablere varmeanlegg for nybygget i eksisterende teknisk rom.

Etablering av infiltrasjonsmagasin for takvann.

Etablering og drift av provisorisk avløpshåndtering i anleggsperioden.

Riving og fjerning av eksisterende kum.

Etablering av 3 stk. Ø 1200 IG-kum med plasstøpte bunnseksjoner.

Etablering av kumrenne med tilhørende ledninger.

Tilkobling mot eksisterende ledninger utenfor kummen