Project Description

Veidekke bygger ny trafo for Statkraft på Dalen i Telemark. Denne entreprisen er en del av en større rehabilitering av hele Lio kraftverk som er en av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i 2015. ProPoint Survey bistår Veidekke Entreprenør med utstikking og mengdeberegning på prosjektet.
Tidsrom: 1.8.2015 – 1.8.2016