Project Description

Bygging av betongfundament for finknuserverk, sikteverk og kulvert til siloer for Franzefoss Pukk

Tidsrom: Mars 2014 – Mai 2015 Kontraktssum: 12,3 mill. ekskl. mva. Arbeidet for Franzefoss pukk på Steinskogen startet i mars 2014 og hittil har vi støpt nærmere 2700 m3 med betong og lagt 270 tonn med armering. Knusebygget består av en støpt bunnplate, vegger med pilastere samt dekker i 2 etasjer. Med knusere og stålkonstruksjoner er dette bygget i dag nærmere 40 meter høyt så dette er en kraftig konstruksjon. Sikteverket består av 20 stk. 600 mm stålrør som i dag står 6 meter opp i luften. Kulverten er 80 meter lang hvor det i dag står 6 stk. 15 m høye siloer som de ferdige knuste massene havner i.

ProPoint utfør all utsetting og produksjon av sikningsdata for ett nytt finverk i Steinskogen.
Jobben utføres for HAB Construction AS som bygger for Franzefoss.

– Lage data fra DWG og PDF-tegninger.
– Utsetting av betongkonstruksjoner, stålkonstruksjoner og trekkerør.
– Innmåling som bygget.
– Geomterisk kontroll.
– Presentasjonstegninger over som bygget.