Project Description

Entreprisen omfatter forberedende arbeider før arbeidet med selve byggegropa igangsettes. Arbeidet er i hovedsak relatert til omlegging av infrastruktur i de to delene av tomta som kalles Enga og Sydhjørnet med blant annet etablering av grøfter, spunting, betongkonstruksjoner i grunnen, koordinering av kabel- og røreiere i grøftene og trafikkavvikling.

Tidsrom: 03.02.2014 – 01.12.2014
Kontraktssum: kr. 44 mill. ekskl. mva.