Project Description

Oversikt
Rehabilitering av 6,3 km T-bane med 7 stasjoner og 2 tunneler.
Komplett underbygning til formasjonsplan, VA, elektro arbeid. Utvidelse av 800 meter tunnel. Ny perrong samt oppgradert trapper, ny leskur og utstyr på alle stasjoner.
Kontraktssum: Kr 362 million.
Oppgaven
● Mengdeberegning for avdragsnota og sluttoppgjør:
○ Trekkerør og føringsveier
○ VA ledning systemet
○ Tunnel utvidelser
● Sortering, koding av innmålingsdata fra feltet. Utføring av geometrisk kontroll.
Spesifikasjon
Testing av Gemini Terreng og Entreprenør 11 ny betaversjon. Bruk av sammensatte massetyper.
Fakta
40 km trekkerør i 12 km grøft
11 km VA ledning
800 m tunnel
Byggetid: fra 04 2015 til 03 2016.
ProPoint Survey AS hadde oppdrag fra 09 2015 til 02 2016