Project Description

Kunde: HAB Construction AS
Byggherre: Nittedal og Skedsmo kommuner

– Pumpestasjon
– Fordrøyningstanker
– 2 støttemurer
– Bru
– Store og små vann/avløpsledninger