Project Description

Beskrivelse:

Grunnarbeid for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i umiddelbar nærhet til sykehus i drift. Byggegrop på ca 12.000m2 som senkes fra terrengnivå. Arbeidene består av grunnstabilisering med kalk/sement-peler, sekantpeler, injeksjonsskjerm, jetpeling, stålkjernepeler, fjelluttak, fjellsikring, uttak av løsmasser, infiltrasjonsbrønner, vannhåndtering og betongarbeider.

Oppgaver ProPoint:

 • Stikning og stikningsledelse.
 • Masseberegning av uttak.
 • Geometrisk kontroll og dokumentasjon.
 • Ortofoto, høydemodell og punksky med drone.
 • Sanning av fasader.
 • Maskinstyring.

 

Info/fakta:

 • Kontraktspris for HAB: 166 mill nok eks mva. + opsjoner 42 mill eks mva.
 • Kalk/sement-peler: ca 21.000 peler
 • Jetpeler: ca 1.050 lm av 2m i diameter
 • Stålkjernepeler: ca 7.100 lm fordelt på 577 peler (inkluderer strekk og trykk)
 • Fjelluttak: ca 6.800 fm3
 • Uttak av løsmasser: ca 116.000 fm3
 • Betongarbeider: ca 1.250 tonn armering og 9.000 m3 betong