Project Description

Ryen sykkelrute er en totalentreprise som HAB Construction startet med i sommer 2020.

Asplan Viak utfører prosjektering og leverer 3D-modeller og stikningsdata.
HAB, ProPoint og Asplan Viak jobber tett sammen gjennom hele prosjektet.

ProPoint utfører arbeider med:

  • leveranse av grunnlagsdata fra droneflyving og innmålig av opprinnelig terreng.
  • samordning med Asplan Viak ifb. prosjektering, dataformat m.m.
  • stikningsledelse
  • stikning
  • data for maskinstyring
  • dokumentasjon; NVDB, SMB, Geometrisk kontroll