Project Description

Sollerud avløpspumpestasjon skal omplasseres. Pumpeledning mellom pumpestasjon og fjellanlegget på Franzebråten må byttes.

 

ProPoint Hjelper HAB Construction AS med:

 

  • Scanning av tunnel
  • Prosjektering av nødvendige løsninger med spuntgroper, rørpressing, styrt boring og graving av grøfter.
  • Innmåling/Utsetting
  • Maskinstyring
  • 3D-modell for planlegging og visualisering