Project Description

Droneflyging over flere av Svevias pukkverk i Sverige.
Svevia ønsket volumberegning av lager i pukkverkene og flyfoto over anlegget.
Flyfotoet skal brukes for planlegging og søknader.

For hvert anlegg ble det tatt 150-300 bilder som, med teknikken fotogrammetri, ble brukt for at lage en 3D-modell, punktsky og flyfoto over hele anlegget.
Volumberegningene ble utført i avansert programvare, hvilken gir en stor nøyaktighet i resultatene.