Project Description

HAB Construction bygger to sykkelhoteller for ROM Eiendom. Sykkelhotellet i Asker skal oppføres i stål, delvis på eksisterende betongkonstruksjoner og delvis på plass-støpte konstruksjoner. Montering av fasadeplater i stål gir prosjektet behov for stor grad av nøyaktighetet i hele byggeprosessen. I Lillestrøm oppføres bygget i betong og limtre. Grunnarbeidet består av omlegging av kabler og VA, masseutskiftning og bygging av fordrøyningsbasseng for overvann. ProPoint Survey bistår HAB Construction og byggherre med etablering av grunnlagsnett, innmåling av eksisterende situasjon for prosjektering og utstikking for produksjon.
Tidsrom: 1.10.2015 – 30.7.2016