Project Description

Byggherre: BYM – Bymiljøetaten
Entreprenør: HAB Construction
Kontraktsum: ca. 230 mill eks. mva

ProPoint Survey tar seg an all stikning i prosjektet og stiller med en stikningsleder og en anleggsstikker.

Prosjektet inneholder mange forskjellige fag og oppgaver:

 • Fastmerkeetablering
 • Setingsmåling
 • Droneflyving
 • Peling
 • Betongkonstruksjoner
 • Utgraving og tilbakefylling
 • VA
 • Elektro
 • Vei, med oppbygging, asfalt, kantstein, steinbelegning mm
 • Trikk
  • KL
  • Skinner

 

Slik skriver Byggeindustrien: http://www.bygg.no/article/1377279