Project Description

Kunde: HAB Construction AS
Byggherre: BaneNor

prosjektstørrelse for HAB: ca. 300 millioner.

Arbeider:
– flere store kulverter
– mange meter betongtrau med vegger
– flere støttemurer
– Fylling for sporlegging

Bilder er hentet fra BaneNors hjemmeside.
Mer info om prosjektet finnes her:
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/oslo-s/