Project Description

ProPoint utfører av og til oppdrag for Dykkerteknikk.

Oppgaven for oppdrag varierer stort og kan innebære:

  • Oppmåling av eksisterende damer som skal rehabiliteres
  • Oppmåling av ledninger på sjøbunn, med hjelp av dykker og flåte
  • Transformasjon av koordinater som blitt målt med båt eller håndholdt GPS
  • Presentasjon av sjøledninger i plankart
  • m.m.