Project Description

HAB utfører rehabiliteringsoppdrag for Sporveien AS og Vann og avløpsetaten i Oslo.

  • Slitte trikkeskinner og dårlig gatedekker skal fornyes.
  • Eksisterende VA-anlegg er gammelt og må fornyes.

 

 

Mer info hos Sporveien:
https://www.sporveien.com/inter/omtrikken/aktuelt/artikkel?p_document_id=3604627