Våre tjenester

Bygg- og Anleggsstikning

Utsetting - Innmåling

Bygg- og Anleggsstikning

– Anlegg
– Bygg
– Vei
– Jernbane/spor

Stikningsledelse

Prosjektledelse - Konsultasjon

Stikningsledelse

– Ansvar for stikning, mengdeberegning og dokumentasjon
– Kontrakt
– Konsultasjon innen stikningsfaget
– Ekspertis innen oppmålingsutstyr og metodikk

Mengdeberegning

Vei - VA - Konstruksjoner

Mengdeberegning

– Mengder for målebrev
– VA-grøfter
– Tverrprofiler for vei og jernbane
– Betongkonstruksjoner
– Stålkonstruksjoner, Spuntarbeider

Drone

Ortofoto - Terrengmodell - Volumberegning

Drone

– Ortofoto av små og store områder
– Terrengmodell av prosjektet
– Volumberegning, f.eks. utgraving, fjelluttak, pukkverk
– 3D-modell av terreng og bygninger
– gjentakende flyvinger over prosjektet for dokumentasjon

Skanning

Laserskanning - Scan to BIM

Skanning

– Scan to BIM
– As Built
– Eksisterende situasjon
– Modellering

Dokumentasjon

Målebrev - FDV - NVDB - FKB

Dokumentasjon

– Prosesskode
– Norsk standard
– Målebrev
– Tverrprofiler
– VA
– FDV
– FKB
– NVDB

Nivellering

Setningsmåling - Presisjonsnivellering

Nivellering

– Setningmåling av veger, bruer, bygninger, jernbane m.m.
– Presisjonsnivellering av fastmerker og fixpunkter
– Høydekontroll

Maskinstyring

Data - Kalibrering

Maskinstyring

– Data for maskinstyring
– Kalibrering av sensorer og skuffer

Våre fornøyde kunder